Wednesday, April 16, 2014

தேசிய விருது அறிவிப்புதேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது..சிறந்த மாநில மொழி படத்திற்கான விருதை "தங்கமீன்கள் '' படமும், சிறந்த பாடலாசியருக்கான விருதை நா.முத்துக்குமாரும்,சிறந்த குழந்தை நட்சத்திற்கான விருதை சாதனாவும் என 3 விருதுகளை தங்கமீன்கள் பெற்றுள்ளது..
சிறந்த தேசிய ஒருமைப்பாடுக்கான விருதை ''தலைமுறைகள்'' படம் பெற்றுள்ளது..
வெற்றிபெற்ற தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு என் மனம் கனிந்த வாழ்த்துகள்..


Widget byLabStrike


No comments:

Post a Comment