Saturday, May 26, 2012

புரியவில்லை காதல்?


சந்தோசத்  தருணத்தை விடவும்
சண்டைத் தருணங்கள் அதிகமாகின்றன!
அன்பானவளாய் தெரியும் அதே நேரத்தில்
சைக்கோவாகியும் தொலைக்கிறாய் !
இனிக்க முத்தமிட்டு விட்டு
என்னை கசப்பாக்கி பார்ப்பதேனோ !
வலிப்பெற பெற
பொலிவிலக்கிறதா இல்லை வலிமைப்பெறுகிறதா
புரியவில்லை காதல்?


Widget byLabStrike


1 comment:

  1. புரிந்து விடுகையில் சுவை இருக்காது :P

    ReplyDelete