Monday, October 18, 2010

நிர்வாணம் – 152003 ஆம் ஆண்டு சென்னை ஓவியக்கல்லூரியில் நான் இளங்கலை இறுதியாண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தபோது,கலைத்துறைக்கு நிர்வாணம் தேவையா?தேவையில்லையா?என்பது குறித்து கலைத் துறையினரிடமும் மற்றும் இதரத் துறையினரிடம் ஓர் கருத்துக்கணிப்பு கேட்டிருந்தேன்.அதுக் குறித்த அவர்களின் கருத்தை இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.தீர்வு:

ஆய்ந்ததில் அறிந்தது:

  • ஓவியத்தில் நிர்வாணம் என்பது நிலைக்க வேண்டியதே!

அது தவறான சர்ச்சைக்கு தள்ளப்பட வேண்டியதில்லை.

  • நிர்வாண சிற்பங்களாயினும் ,நிச்சயம் சிந்திக்க வைத்துள்ளன.

மாறாக மக்களை,நிந்திக்க வைக்கவில்லை.

  • கதைக்கும்,காட்சியமைப்புகளுக்கும் ஏற்ப

நிர்வாணம் சினிமாவிற்கு கட்டாயம்.

  • விபரீதமில்லை,

விளம்பரங்களில் நிர்வாணம்.

  • புகைப்படம் ஆபாசம் மறைத்து

அழகியலை வெளிக்கொணர்கிறது.

  • மருத்துவத்தில் நிர்வாணத் தேவை,

புரிந்துவிட்டதால் புறக்கணிப் பாரில்லை.நிர்வாணம் இத்தோடு நிறைந்தது..


Widget byLabStrike


No comments:

Post a Comment