Friday, October 2, 2009

காந்தி ஜெயந்தி

முகம் முழுக்க,முலாம் பூசி
மொட்டை அடிக்கப்பட்டு-மொட்டை வெயிலில்..

இயலா வயதில்,தளர்ந்த மேனி
காந்தி நோட்டுக்காய்-காந்தியாய்..

நட்டுதந்தை புகழ் பாடி
நாடறிய-ஊர்வலம் உற்சாகம்..

கை நடுங்க,கால் கடுக்க
கண்காட்சியாய்-பல காந்திகள்...
-இது எங்கள் காந்தி தேசம்!!!

Widget byLabStrike


2 comments: