Wednesday, October 21, 2009

புலியே புறப்பட்டு வா..

எங்கே இருக்கிறாய் எம் தலைவா!

புலியே புறப்பட்டு வா..

புறந்தள்ளிட சிங்களனை.

எம் தமிழினத்தின் தகப்பனே!!

தவமிருக்கிறோம்,உமைக்காண..விரைந்து வா..

தரித்திர சிங்களன் முகத்திரை கிழித்தெறி..

சீறி வா..சினமொடு..

உமை கொன்றதாய் கொக்கரிக்கும்

சிங்களன் சிரம் அறுக்க..

முன்வந்து முகம் காட்டு போதும்.

உமக்கு மண்டியிட்டு

மாண்டு போவான் சிங்களவன்.

எங்கே இருக்கிறாய் எம் தலைவா!


புலியே புறப்பட்டு வா..


புறந்தள்ளிட சிங்களனை.


எம் தமிழினத்தின் தகப்பனே!!


தவமிருக்கிறோம்,உமைக்காண..விரைந்து வா..


தரித்திர சிங்களன் முகத்திரை கிழித்தெறி..


சீறி வா..சினமொடு..


உமை கொன்றதாய் கொக்கரிக்கும்


சிங்களன் சிரம் அறுக்க..


முன்வந்து முகம் காட்டு போதும்.


உம் காலடியில் மண்டியிட்டு


மாண்டு போவான் சிங்களவன்.


thalai.1


Widget byLabStrike


No comments:

Post a Comment